Bedrijf

Bio Sterco is een mestverwerkingsbedrijf.
Ons bedrijf verwerkt varkensdrijfmest d.m.v. een biologie van het type "BIO ARMOR"

Voor meer uitleg verwijzen wij naar de site Bio Armor.

Daarnaast hebben we nog een varkensbedrijf.


vacature: Bio Sterco is momenteel op zoek naar een dynamische kracht. Meer info? Contacteer ons.
mestverwerking